Menighedsrådsmøder

Møder i 2019 for Herringe-Gestelev menighedsråd

Næste møde torsd. 2. maj kl. 19:30 i Herringe

Alle er velkomne til møderne, som afholdes i konfirmandstuen i præstegården i Herringe
Rudmevej 22, 5750 Ringe 

 

 

 

 

Herringe og Gestelev menighedsråd

Formand Stig Kjeldbjerg (H)

Næstformand Dorte Horup (G)

Kontaktperson Claus Nielsen (G)

Kasserer Bjarne Brogaard (H)

Kirkeværge (H) Jørgen Havelund

Kirkeværge (G) Morten Blaabjerg Nielsen

Nikolaj Krause (H)

Dorte Petersen (G)

Kamille Nygaard, sognepræst, kontaktperson (H&G)

Suppleant Birgir Norddahl (H), sekretær, redaktør af hjemmesiden

(H) Herringe; (G) Gestelev