Adresser og telefonnumre

Sogne- og fængselspræst
Kamille Nygård Rudmevej 22, 5750 Ringe
tlf.62 62 13 63
e-mail:
kany@km.dk
træffes bedst formiddag, fredag fridag.

 

Menighedsrådsformand i Herringe
Peter Mondrup; Herringevej 4B 
tlf. 48240719/22459628
e-mail petermondrup1960@gmail.com


Menighedsrådsformand i Gestelev
Bent E. Larsen; Palleshavevej 18
tlf. 65 90 12 31/ 61 71 99 57
e-mail:belhojvang@gmail.com
                                    

Graver
Keld Larsen
Træffes bedst mellem 8.00og 9.00
tlf. 24 27 11 73
e-mailherringegestelevgraver@live.dk

 

Send en mail til præsten