Adresser og telefonnumre

Sogne- og fængselspræst
Kamille Nygård Rudmevej 22, 5750 Ringe
tlf.62 62 13 63
e-mail:
kany@km.dk
træffes bedst formiddag, fredag fridag.

 

Menighedsrådsformand i Herringe/Gestelev
Stig Kjeldberg Herringevej 25
tlf. 2264 3755
e-mail: stig725@gmail.com
                    

Graver
Keld Larsen
Træffes bedst mellem 8.00og 9.00
tlf. 24 27 11 73
e-mail: herringegestelevgraver@live.dk

Send en mail til præsten