Adresser og telefonnumre

Sognepræst Uffe Kærup:

Tlf.: 29160652

e-mail: uk@km.dk

 

Menighedsrådsformand i Herringe/Gestelev
Stig Kjeldberg, Herringevej 25
tlf. 2264 3755
e-mail: stig725@gmail.com
                    

Graver
Jan-Erik Larsen - tlf.:  25 31 75 61

 

Send en mail til præsten